Matrícula

Per accedir a una Escola Oficial d’Idiomes cal fer 16 anys abans del 31 de desembre de l’any acadèmic o 14 per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària (Resolució EDU/904/2007, DOGC 4853 de 30/03/07). En aquest cas cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l’ESO.

La preinscripció per tots els cursos de primer a cinquè d’anglès i de francès de l’Escola Oficial d’Idiomes de l’Alt Penedès es farà via telemàtica a http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/, aplicatiu que estarà actiu des de les 09.00h del 2 de setembre fins a les 15.00h del 5 de setembre. Per evitar problemes seguiu atentament les instruccions de l’aplicatiu. El dia 5 de setembre hi haurà un ordinador a l’escola a disposició dels alumnes per fer la preinscripció (fins a les 13.00h.).

Els alumnes que vulguin accedir a un curs que no sigui el primer, hauran d’acreditar (a l’aplicatiu de preinscripció) haver aprovat el nivell anterior en qualsevol EOI del territori espanyol o estar en possessió d’alguna certificació d’altres institucions reconeguda pel Departament d’Ensenyament (consulteu també l’aplicatiu de preinscripció). Si no és així, cal marcar “prova de nivell” a l’aplicatiu. Si algú no es presenta a la prova de nivell sol·licitada, perdrà el dret de matrícula.

El dia 6 de setembre a les 10.00h. es farà un sorteig, centralitzat per a totes les EOI, al Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202) que determinarà quins alumnes han obtingut plaça per fer la prova de nivell. El resultat del sorteig es publicarà al mateix web on es fa la preinscripció i es podrà consultar a partir de les 18.00h.

Els alumnes preinscrits han de tornar a l’aplicatiu de preinscripció per escollir horari (entre el 16, a patir de les 12.00h. i el 18 de setembre, fins a les 13.00h.). El dia 18 es farà un altre sorteig per a l’adjudicació de les places.  Els admesos es matricularan online entre el 18 (  a les 18.00 h)  i el 20 de setembre a les 23.59. Consulteu la informació per matricular-vos a l’apartat matrícula i els dies i horaris a l’apartat calendari.

Per a més informació sobre les EOI, consulteu la pàgina: http://www.xtec.cat/web/curriculum/idiomes o adreceu-vos a la secretaria de l’escola.

 

TAXES (segons Ordre ENS/100/2015)

 • Matrícula oficial: 275 € taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (1a vegada): 357,50 € taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (2a vegada): 495 €  taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)

Alumnat lliure

 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi: 72,45 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat: 89,25 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell C1: 100 euros.

Bonificacions i exempcions (prèvia acreditació documental)

 • Bonificació del 50 % de l’import:
  • ​per als membres de família nombrosa de categoria general
  • per als membres de famílies monoparentals de categoria general i especial
 • ​Exempció del 100% de l’import:
  • ​per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb dicapacitat igual o superior al 33%

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques els alumnes inclosos en el pla de reserves de places per a professorat.

 

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació de serveis d’escola.