PROGRAMA PIA – PROGRAMA ADREÇAT A ALUMNAT QUE ÉS PROFESSOR/ORA.

Alumnat PIA ( professors) . Consulteu al link tota la informació referent al pla PIA .  Aquesta informació és tant per alumnes antics com per alumnes nous.

Consulteu aquí.

ANTICS ALUMNES PIAS. El Departament d’educació ens ha fet saber que el proper curs 2020-2021 desapareixerà per complet l’anterior Programa PIA i la seva modalitat MES. Així que, tots els alumnes que en formaven part hauran d’acollir-se al Programa PIA+ sota les característiques, requisits i condicions d’aquest programa. És a dir, qualsevol participant (antic o nou) haurà d’abonar les taxes o preus públics corresponents en el moment de fer la matrícula a l’EOI o a l’IOC, amb la possibilitat, sempre que es compleixin els requisits, de sol·licitar el retorn d’aquestes taxes si el participant obté la qualificació d’apte al final del curs 20-21.