Biblioteca

Horari

De dilluns a dijous, de 16.00  a 20.00h dies lectius

Préstec

  • El termini de préstec del material de  la biblioteca és de 15 dies (prorrogables)
  • Es podrà renovar el préstec, sempre que no hagin estat reservats per un altre usuari, durant els tres últims dies del seu termini.
  • En cas de deteriorament o pèrdua dels materials prestats, l’usuari estarà obligat a adquirir un nou exemplar (exceptuant el cas de robatori si l’usuari presenta la denúncia corresponent).
  • Biblioteca