Professorat: Programa PIA+

El Programa PIA+ del Departament d’Educació té com a objectiu fomentar el coneixement de llengües estrangeres entre el professorat de primària i secundària en actiu.

Podeu consultar la descripció del programa per al curs 2021-2022 (i precedents) en aquest espai de l’XTEC.

Més informació