Actualització mesures de prevenció de la COVID a l’EOISG

Les mesures de prevenció més importants són les següents. Si en voleu una descripció més detallada consulteu el nostre pla d’organització per al curs escolar 20-21.

  • Ús de mascareta obligatòria a tot el centre.
  • Punts d’accés d’entrada i sortida diferenciats
  • Esglaonaments dels horaris d’inici i sortida de classe per evitar aglomeracions.
  • Ús de gel hidroalcohòlic i desinfecció dels estris i mobiliari comuns a les aules
  • Mesures de neteja extraordinàries a tot l’edifici.

D’acord amb el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, us informem que en cas  que tinguem coneixement  que s’ha detectat un o més casos de COVID-19 al nostre centre durant l’última setmana del període de vacances escolars i fins el dia abans de l’inici de les classes (11/01/21) les actuacions a seguir són les següents:

1.      El cas positiu té indicat l’aïllament domiciliari. No podrà tornar a l’escola fins que no finalitzi el seu període d’aïllament domiciliari.

 2.      Els germans i germanes en edat escolarpares i mares (si treballen en centres escolars) convivents del cas positiu, que són contactes estrets no podran tornar a l’escola fins que no finalitzin els seus períodes de quarantena.

 3.      Tots els contactes estrets d’un cas de COVID-19 han de mantenir-se en quarantena durant els 10 dies posteriors a l’últim dia de contacte, començant a comptar a partir de l’endemà d’aquest dia. A més, es recomana mantenir una prudència especial entre els dies 10 i 14, portant sempre mascareta quirúrgica, minimitzant els contactes estrets en la mesura del possible.  

 Està indicada, si és possible, la realització d’una prova diagnòstica en els contactes estrets. Un resultat negatiu no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena. 

 I finalment, recordem que per el retorn als centres educatius a l’inici de classes al gener és important que cap persona que pugui tenir la COVID-19 (ex.: si presenta símptomes, o bé si es contacte estret, i els indicats anteriorment en el punt 2) s’incorpori al centre. Si es presenten símptomes, cal consultar a l’equip d’atenció primària que li correspongui.