Repeteixes curs? Tenim bones notícies per a tu!

Ara podràs estalviar si t’has de matricular aquest curs 20-21 per segona o tercera vegada,

En relació amb les mesures derivades de la pandèmia CoViD-19 per a les taxes i preus públics i a la permanència en els estudis vinculats a serveis educatius a les Escoles Oficials d’Idiomes, s’han acordat les propostes següents:

Pel que fa les taxes i preus públics
A l’alumnat que no hagin superat l’avaluació del curs 2019-2020 (NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA, NO PRESENTAT/DA), i que per al curs 2020-2021 es vulgui matricular per segona o tercera vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma no se li aplicarà a la quota el coeficient de 1,3 o 1,8, respectivament, que estableixen les ordres ENS/186/2017 de 28 de juliol i ENS/161/2015 de 29 de maig, i pagarà, per tant, el mateix import que una primera matrícula.

Pel que fa la permanència als estudis
A l’alumnat que no hagi superat l’avaluació del curs 2019-2020, (NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA, NO PRESENTAT/DA), no se li computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis. Així doncs el nombre màxim de cursos als quals l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial no es veurà afectat per aquesta circumstància.