Available courses

Joan Carles Sánchez

ENGLISH A2 Kim Parcerisas

ENGLISH B1 Joan Carles Sánchez

ENGLISH C1  Kim Parcerisas

ENGLISH 5th level A-M Eva Machio

FR A1 LAETITIA FOURCAUD

FRANÇAIS A2 Laetitia Fourcaud

CURS SEMI-PRESENCIAL

FRANÇAIS- Ús d'intern del professorat

Taller de formació interna professorat