Absències del professorat

20 i 21 d’octubre

Mercè Falcó – B1B, B1M i C1A