Absències del professorat

IDIOMA
PROFESSOR/A
DATA D’INICI
REINCORPORACIÓ
OBSERVACIONS

Quan falta un/a professor/a, no hi ha substitut/a a menys que sigui una absència de llarga durada. Us recomanen consultar el vostre moodle o els quaderns virtuals, on trobareu feina per fer.