Cursos intensius d’estiu

  *** MATRÍCULA TANCADA***

NO HI HA SORTEIG, TOTS ELS INSCRITS TENEN PLAÇA ASSEGURADA SI EL GRUP S’OBRE.

Informació general

Inici de curs: dilluns, 1 de juliol de 2024

Fi de curs: divendres, 19 de juliol de 2024

Idiomes i nivells: Alemany A1 – Anglès (tots els nivells  fins a C1) – Francès A1, A2 i B1 – Japonès A1

Sessions 100% presencials de matí (de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h)

Aquest any NO oferirem cursos d’anglès per a TEENS. L’edat mínima per inscriure-s’hi és de 16 anys per a anglès i 14 anys per als altres idiomes (complerts abans del 31/12/2024).

 

Inscripció i test de nivell: a partir del 28 de maig 2024

Cliqueu en els enllaços de més avall per accedir tant al formulari d’inscripcions com al test de nivell en línia:

 • 1r pas: Tothom ha d’omplir, OBLIGATÒRIAMENT, el formulari d’inscripcions DISPONIBLE A PARTIR DEL 28 DE MAIG 2024. NO HI HA SORTEIG, TOTHOM HI TÉ LA PLAÇA GARANTIDA SI EL GRUP S’OBRE.

Si comenceu un curs de nivell zero (A1) o teniu un certificat que acredita el vostre nivell (de l’EOI o altres —consulteu-ne la taula d’equivalències—), NO us caldrà fer el test de nivell. Heu d’adjuntar el vostre certificat acreditatiu en el moment d’omplir el formulari d’inscripció, del 28 de maig fins al 25 de juny 2024.

 • Tests de nivell anglès i francès en línia disponibles fins al 25 de juny a les 23.59 h. RECORDEU TAMBÉ D’OMPLIR EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
  • TN Anglès: nivells A1-B2.1
  • TN Anglès: nivells B2.2-C1
  • TN Francès: nivells A1-B2
   • 2n pas: Matrícula i pagament: del 17 al 25 de juny 2024. Enviar justificant de pagament a cursosespecials@eoisabadell.cat 
   • 3r pas: del 25 al 27 de juliol rebràs un correu confirmant que el teu grup surt endavant. En cas negatiu, es fa la devolució en 4 dies laborables.

Preus:

 • 325 € (ja hi ha inclosa la quota de recursos addicionals però NO el llibre de text NOMÉS per A1 alemany, resta d’idiomes fotocòpies)
 • 177,50 € (preu per a bonificats al 50%: família nombrosa general o família monoparental general i especial, en el qual ja hi ha inclosa la quota de recursos addicionals però NO el llibre de text)
 • 30 € (preu per als exempts: família nombrosa especial, discapacitat igual o superior a 33%, víctimes de violència de gènere i terrorisme, en què NO hi ha inclòs el llibre).

DADES BANCÀRIES: CaixaBank ES13 2100 1156 5102 0014 2127*

*Cal fer l’ingrés indicant-hi clarament el concepte de la transferència:  ESTIU+IDIOMA+NIVELL i el NOM i COGNOMS de la persona que s’inscriu al curs.

Documentació imprescindible per a la matrícula (ADJUNTEU-LA EN EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ)
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport per les dues cares.
 • Fotocòpia de la documentació acreditativa per a la reducció/exempció de taxes, si escau.
 • Document acreditatiu del nivell per al qual es vol optar, si escau.
Del 17 al 25 de juny, és imprescindible enviar el justificant de pagament escanejat a cursosespecials@eoisabadell.cat.

 

Avaluació i certificació

Per a l’avaluació, es tindran en compte els criteris següents:

 • l’assistència a les classes
 • la participació activa a les activitats plantejades
 • el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

Els cursos donen dret a un certificat d’aprofitament en cas de superació del curs o d’assistència amb un mínim de 80% de les sessions. Aquest certificat NO garanteix la plaça en els cursos ordinaris, però sí que permet acreditar-ne el nivell per al procés de preinscripció. Consulteu-ne la taula d’equivalències.

Continuïtat a l’escola

El certificat que s’hi obté no té el mateix valor. Per tant NO hi ha convalidació oficial ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs ordinari, ni tampoc no hi garanteix la plaça. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol anterior podrà preinscriure’s al mateix nivell en la preinscripció del setembre d’un curs regular per completar el nivell (per exemple: A2 al juliol de 2024 = preinscripció a curs ordinari d’A2 al setembre de 2024 sense haver de fer test de nivell). En cas que s’hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podrà preinscriure’s al nivell següent sense fer test de nivell (per exemple: A1+ al juliol de 2024 = preinscripció a curs ordinari d’A2 al setembre de 2024).

Reconeixement

Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Els cursos estan pendents de ser reconeguts com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Informació addicional important

  • L’escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
  • Els cursos estan pendents d’autorització. En cas que no s’obtingués, el centre ho comunicaria a l’alumnat i en retornaria l’import pagat.
  • En cas d’exempció, si una persona no assisteix un mínim del 65%, tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.