Absències del professorat

 Departament d’alemany

No hi ha cap membre del professorat absent.

Departament d’anglès

No hi ha cap membre del professorat absent

Durant aquest curs el Departament d’Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu.

Actualitzat dia 11/10/2021