Absències del professorat

IDIOMA PROFESSOR/A DATA D’INICI REINCORPORACIÓ OBSERVACIONS

Quan falta un/a professor/a, no hi ha substitut/a a menys que sigui una absència de llarga durada. Us recomanen consultar el vostre moodle o classroom, on trobareu feina per fer. Aprofitem per recordar-vos que sempre podeu anar a la Biblioteca-CAM, on teniu molts recursos per aprendre de manera autònoma.