Absències del professorat

IDIOMA PROFESSOR/A DATA D’INICI REINCORPORACIÓ OBSERVACIONS

Quan falta un/a professor/a, l’escola envia un SMS a l’alumnat el primer dia de l’absència. A partir del segon dia, l’alumne pot veure la data de reincorporació en aquesta secció.

En casos d’absència del professorat, no hi ha substitut/a a menys que sigui una absència de llarga durada. Us recomanen consultar el vostre moodle o classroom, on trobareu feina per fer.

Aprofitem per recordar-vos que sempre podeu anar a la Biblioteca-CAM, on teniu molts recursos per aprendre de manera autònoma.