Curs intensiu d’Anglès per a adults – Juliol 2023

Anglès per a adults

Matrícula/preinscripció oberta a partir del 20 de març de 2023 i fins a exhaurir les places

Preinscripció pels nascuts abans del 2003 oberta a partir del 20 de març de 2023 i fins a exhaurir les places.

La nostra intenció és la d’organitzar els cursos intensius d’anglès per a dues franges d’edat: Joves i no tant joves nascuts abans del 2000. Però no tenim clar la demanda que hi haurà. En tot cas tothom es podrà matricular als cursos per a joves que inclouen els nascuts abans del 31 de desembre del 2007.

Per a poder organitzar-nos millor caldrà que els interessats en fer aquest curs ens en informeu emplenant aquest formulari. Abans però, haureu de estar segurs del vostre nivell. Podeu fer un test de nivell en aquests webs que us indiquem més avall. Un cop començat el curs l’escola no pot assegurar que us pugui oferir un canvi de nivell més adequat ni el retorn de les taxes. 

Les franges horàries possibles serien de 9:30 a 13:00 de dilluns a divendres

Podeu fer el test de nivell 

   • Aquí aquest és més complet cal fer el de gramàtica i un més (listening, reading)
   • Aquí. Test online gratuït  del British Council. Cal registrar-se primer. 

Equivalències dels nivells:

Nivell de l’EOI

Nivell segons el Marc europeu comú de referència

1r

A1 (usuari bàsic)

2n

A2 (usuari bàsic)

3r

B1 (primer nivell de l’usuari independent)

4t

B2.1 (segon nivell d’usuari independent)

B2.2 (tercer nivell d’usuari independent)

C1 (primer nivell d’usuari experimentat)

 PREU:

 • 295€ (cursos de 60 hores)

Aquests preus inclouen 55€  de despeses de gestió no retornables, excepte que l’escola anul·li el curs de l’alumne, en aquest cas es reembossarà  l’import íntegre de la matrícula. Aquests preus no inclouen el material.

Donat el cas que tingueu dret a exempció de taxes ( família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%) contacteu amb l’escola primer, mitjançant el correu electrònic eoivallesoriental@xtec.cat per tal de fer la reserva de plaça i enviar els documents acreditatius de l’exempció. No us podreu matricular directament. 

EDAT MÍNIMA:

Nascuts abans del 2000

 CERTIFICATS:

 • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.

 • Els cursos, tot i seguir la mateixa nomenclatura que els cursos reglats, no tenen equivalència amb els cursos extensius que s’ofereixen a les EOIs, ni donen preferència de matriculació als cursos que comencen al setembre. Això no obstant, es pot accedir a la preinscripciò del mateix nivell sense fer el test de nivell.

 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

 LLIBRES DE TEXT: clica aquí (pendent)

 Atenció: Abans de formalitzar la matrícula us recomanem que us llegiu l’apartat “Reglament Intern d’inscripció als cursos d’estiu” (al final d’aquest full) 

COM FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Procediment

Forma de pagament:

 Un cop us hàgim confirmat el curs:

Empleneu el formulari, imprimiu el rebut a ingressar a Servicaixa.

(No és necessari entregar físicament el resguard del pagament)

.

Per Servicaixa de Caixabank

Terminis de pagament:

 • Fins el 23 de juny tindreu tres dies de termini des del moment que és confirma la matrícula.
 • Després del 24 de juny i fins al 3 de juliol disposareu de 24 hores per fer-lo.
 • En cas de renúncia per part de l’alumne, no es retornarà l’import total o parcial de la matrícula. 
 • No fer el pagament dins del termini comportarà automàticament la renúncia a la matrícula.
 • L’accés preferent als cursos serà per rigorós ordre de pagament de la matrícula. Els cursos es tancaran un cop s’hagin exhaurit les places .
 • L’alumne queda matriculat un cop efectuat el pagament.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • A l’inici de les classes, l’escola ha de disposar d’una copia del D.N.I. dels alumnes. Podeu enviar aquesta documentació per e-mail a l’adreça: eoivallesoriental@xtec.cat.

Per a més informació:

Tel: 93 870 46 61

Correu electrònic: eoivallesoriental@xtec.cat

NOTA: Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.

Altres normes del Reglament Intern d’inscripció als cursos d’estiu:

 • Cal tenir el Graduat Escolar o l’equivalent.
 • Els alumnes es regiran també pel reglament d’usos dels espais i instal·lacions del Centre Vallès.