Nous alumnes

Matrícula nou alumnat – Curs 2019-2020

Preinscripció nou alumnat

Requisits:
 • Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de l’any en curs per a cursos d’anglès.
 • Tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de l’any en curs per a cursos d’alemany, francès.

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any en curs o immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

 • Preinscripció telemàtica (online) de sol·licituds: del 2 al 5 de setembre (fins a les 15h) de 2019. Enllaç.
 • Preinscripció presencial de sol·licituds (a la secretaria de l’EOI de Tortosa): 5 de setembre de 2019, fins a les 14 hores.

Podeu fer una única preinscripció per idioma i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents. A la preinscripció heu de triar l’EOI de Tortosa com a primera opció.
En fer la preinscripció, heu de triar:

a) Accedir al primer curs de l’idioma que us interessi. No cal fer test de nivell.

b) Accedir a un nivell concret, sempre que pugueu acreditar el vostre nivell assolit amb un dels possibles accessos que us apareixeran a l’aplicatiu. Aquests accessos poden ser:

 • un curs o certificat d’una EOI aprovat. ATENCIÓ!!! Si veniu d’una EOI  de fora de Catalunya, heu d’aportar certificació acadèmica, expedida per la secretaria de l’EOI d’on veniu.
 • una certificació equivalent reconeguda pel Departament d’Ensenyament. Podeu consultar aquestes certificacions aquí.

NOVETAT! A l’aplicatiu, cal especificar el tipus de documentació que presentareu i adjuntar-lo o dur-lo presencialment a l’escola en les dates establertes, per tal de poder continuar amb el procés de preinscripció.

c) Fer el test de nivell si no teniu clar quin és el vostre nivell. Heu de triar l’EOI de Tortosa com a primera opció com a centre per realitzar la prova. En el mateix aplicatiu podreu consultar la vostra assignació de dia i hora per fer el test de nivell a partir del 7 de setembre a les 18 hores aproximadament.

Dates de test de nivell 

Entre el 9 i el 13 de setembre, amb opció de matí i tarda:

 • 9, 10 i 12 de setembre, tots els nivells, tots els idiomes, a les 17 h.
 • 13 de setembre, tots els nivells, tots els idiomes, a les 10 h.

A partir de les 12 h del dia 16 de setembre podreu consultar el nivell que se us ha assignat i escollir grup i horari fins a les 13 h del 18 de setembre. Posteriorment, es farà el sorteig de places que es realitza als serveis centrals del Departament d’Ensenyament a les 14 h.

El 18 de setembre de 2018 a partir de les 18 h podreu consultar el  resultat del sorteig d’assignació de places per a la matrícula.

Matrícula nou alumnat oficial

La matrícula del nou alumnat es realitzarà telemàticament amb el mateix aplicatiu web que heu utilitzat per fer la preinscripció. Si sortiu com a admesos al sorteig d’assignació de places us podeu matricular a partir del 18 de setembre a les 18 h i fins a les 23.59 h del 20 de setembre. Podreu escollir grup i horari al mateix aplicatiu. En el cas que acrediteu un nivell de coneixement superior a 1r haureu de fer arribar la documentació acreditativa a l’escola per correu electrònic i aquesta haurà de ser validada per tal que pugueu formalitzar la matrícula.

Places vacants: 

 • Les persones preinscrites que quedin en llista d’espera es podran matricular telemàticament els dies 25 i 26 de setembre si hi ha places vacants.
 • En el cas que sortiu com a no admesos o sou no preinscrits, podeu venir presencialment la darrera setmana de setembre a matricular-vos si queden places vacants. Us matriculareu per ordre d’arribada.

Formalització de la matrícula

Un cop hagueu triat grup i horari, haureu d’imprimir-vos el full de pagament i fer l’ingrés en el termini de 24 hores a partir de la formalització de la matrícula a qualsevol terminal de Servicaixa de Caixabank “La Caixa” o bé amb tarja de crèdit online. El pagament també es pot fer amb Línia Oberta. Heu d’entrar a l’apartat Pagaments i impostos i introduir els codis que trobareu al rebut de pagament.

En el cas de tenir descompte o bonificació per família nombrosa o discapacitat cal que lliureu la documentació necessària (document original i fotocòpia) a secretaria abans de l’inici de classes. També caldrà que lliureu a secretaria una fotocòpia del DNI i que signeu el full d’autorització d’ús d’imatge. En el cas de menors d’edats, aquest darrer full ha d’estar signat pels pares.

Aclariments: No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Taxes oficials per al curs 2019-2020

Versió PDF per a mòbils i tauletes

Nivells 3r, 4t i 5è

1a matrícula 2a matrícula en el mateix nivell i idioma* 3a matrícula en el mateix nivell i idioma*
Matrícula oficial 286 € + 30 € 371.8 € + 30 € 514.8 + 30 €
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 143 € + 30 € 185.9 € + 30 € 257.4 € + 30 €
Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €

*Inclou No Apte, No Presentat i no Qualificat

Preus públics per al curs 2019-2020

Versió PDF per a mòbils i tauletes

Nivells 1r, 2n i C1

1a matrícula 2a matrícula en el mateix nivell i idioma* 3a matrícula en el mateix nivell i idioma*
Matrícula oficial 275 + 30 € 357.5 € + 30 € 495 €+ 30 €
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 137.5 € + 30 € 178.75 + 30 € 247.5 + 30 €
Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €

Exempcions i bonificacions per a tots els alumnes oficials; 

 1. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones que tinguin una discapacitat acreditativa igual o superior al 33%.
 3. Les persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills/es.
 4. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
 6. Les persones víctimes de violència de gènere.
 7. Les persones menors tutelades o ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. Aquesta condició s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la infància i la Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes corresponents i la quota complementària.

La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta quota possibilita el nivell de prestacions recursos pedagògics i tecnològics a l’aula i el servei d’ús i de préstec de la biblioteca escolar.