Antics alumnes

Matrícula cursos oficials

 

Es considera antic alumnat el que es matricula el curs immediatament posterior al cursat en una EOI determinada.

Atenció: enguany, per primer cop, l’alumnat que ha acabat 5è es pot matricular directament al nivell C1 com a antic alumne durant el mes de juliol.

JULIOL 2019

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tortosa l’alumne podrà fer la seva pròpia matrícula per via telemàtica durant el mes de juliol, seguint les següents pautes i calendari descrits en aquest calendari de matriculació per al curs 2018-2019.

En el següent enllaç trobareu l’accés a l’aplicatiu de matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9 h del matí. Els terminis que s’obren ja no es tanquen fins al final del procés de matrícula d’antics alumnes al juliol, el dia 11 de juliol.

L’aplicatiu proporcionarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2019- 2020”, que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica a qualsevol terminal de Servicaixa de Caixabank, “La Caixa”. El pagament també es pot fer amb Línia Oberta. Heu d’entrar a l’apartat “Pagaments i impostos” > Realitzar pagaments > Introduir els dígits del codi de barres.

Taxes oficials per al curs 2019-2020

Nivells 3r, 4t i 5è

1a matrícula 2a matrícula en el mateix nivell i idioma* 3a matrícula en el mateix nivell i idioma*
Matrícula oficial 286 € + 30 € 371.8 € + 30 € 514.8 + 30 €
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 143 € + 30 € 185.9 € + 30 € 257.4 € + 30 €
Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta +30 €

*Inclou No Apte, No Presentat i no Qualificat

Preus públics per al curs 2019 – 2020

Nivells 1r, 2n i C1

1a matrícula 2a matrícula en el mateix nivell i idioma* 3a matrícula en el mateix nivell i idioma*
Matrícula oficial 275 € + 30 € 357.5€ + 30 € 495 € + 30 €
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 137.5 € + 30 € 178.75 € + 30 € 247.5 € +30 €
Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 € Gratuïta + 30 €

El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes corresponents i la quota complementària.

La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta quota possibilita el nivell de prestacions recursos pedagògics i tecnològics a l’aula i el servei d’ús i de préstec de la biblioteca escolar.

 

L’alumnat que ja ha repetit un cop un curs i ha suspès al juny de 2019, ha de demanar convocatòria addicional, entre el 26 de juny i el 6 de juliol de 2019. Cal seguir el procediment descrit en aquest document i emplenar aquest altre document.

Trasllat ordinari

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

Trasllat extraordinari

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 15 i 16 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 22 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen. Podeu consultat el llistat d’EOI de Catalunya i les seves adreces i telèfons en aquest web i en  aquesta guia.