Matrícula curs 2019-2020 antic alumnat

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola oficial d’Idiomes de Tortosa l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia per via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

Dies 4 i 5 de juliol: alumnes de 1r a 5è del curs 2018-19 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular en un grup de la mateixa franja horària. L’alumnat que ha aprovat 5è es pot matricular al nivell C1 d’anglès encara que la franja horària no coincideixi, ja que només hi ha un grup de C1 d’anglès.

Dies 6 i 7 de juliol: alumnes de 1r a 5è del curs 2018-19 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent.

Dies 8 i 9 de juliol: alumnes de 1r a 5è del curs 2018-19 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA, NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA  de matrícula.

Consulteu els horaris en aquests enllaços. En el moment de fer la matrícula, veureu ja els horaris actualitzats per al curs 2019-2020.

Horaris d’alemany

Horaris d’anglès

Horaris de francès

Per tal de fer la matrícula heu d’accedir a CentrosNet. L’aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Els alumnes heu de pagar la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar la matrícula, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2019-2020”, que haureu de desar i imprimir per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i hora respecte als que ja ho hagin fet. Els dies 11 i 12 de juliol l’alumne es pot adreçar presencialment a l’EOI per resoldre qualsevol incidència relacionada amb la matrícula.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 15 i 16 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 22 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.