Certificats B1, B2 i C1 d’anglès – Convocatòria extraordinària de febrer

L’alumnat lliure que vulgui obtenir el certificat B1, B2 o C1 d’anglès pot examinar-se a la convocatòria de febrer.

A l’EOI de Tortosa s’hi administrarà el certificat de nivell intermedi B1.

La inscripció a les proves es durà a terme entre el 18 i el 22 de novembre, mitjançant el web de la Generalitat de Catalunya.

La prova escrita tindrà lloc el dia 7 de febrer a la tarda. Durant aquesta prova es lliurarà a cada persona candidata la convocatòria per a la prova d’expressió oral.

Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.