Exàmens lliures juny – B1, B2 i C1

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE PROVES DE CERTIFICACIÓ – JUNY 2020

IMPORTANT

Atesa la suspensió de les activitats presencials d’acord amb el Reial decret 463/2020, mentre sigui vigent aquesta suspensió no es poden fer les convocatòries de certificació per a l’alumnat lliure.

 

La informació de més avall està subjecta a modificacions segons les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

CERTIFICATS B1, B2 i C1

Informació sobre terminis i procediments relatius a la documentació, proves i resultats.

Persones aspirants de RÈGIM LLIURE

 Resolució EDU/2389/2019, de 13 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2019-2020, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 7967, de 25/09/2019).

Calendari

Inscripció a les proves: de les 9 hores del 2 de març de 2020 a les 23.59 hores del 6 de març de 2020.

Enllaç a la inscripció

Versió PDF per a mòbils i tauletes del calendari d’actuacions i proves .

Actuació Data
Publicació llista provisional admesos i exclosos 13 de març de 2020
Darrer dia per a la comunicació d’errades personals en la inscripció 27 de març de 2020
Darrer dia per portar la documentació 27 de març de 2020
Publicació llista definitiva admesos i exclosos 31 de març de 2020
Prova escrita B1 alemany 4 de juny de 2020
Prova escrita B1 anglès 28 de maig de 2020
Prova escrita B1 francès 2 de juny de 2020
Prova escrita B2 alemany 15 de juny de 2020
Prova escrita B2 anglès 5 de juny de 2020
Prova escrita B2 francès 12 de juny de 2020
Prova escrita C1 anglès

Les proves escrites comencen a les 16 hores. Cal ser a l’EOI a les 15.30 hores.

La convocatòria per a la prova oral es lliurarà durant el transcurs de la prova escrita.

Publicació de les qualificacions provisionals 23 de juny de 2020
Període de reclamacions Fins les 12 h del 29 de juny de 2020
Publicació de les qualificacions definitives 30 de juny de 2020

Horari de secretaria:

 

De dilluns a divendres de 10 a 14 hores

 

Dilluns i dimarts de 15.45 a 18.45 hores