Dates d’exàmens

DATES D’EXÀMENS FINALS – CURS 2019 – 2020

A1 – 3 de juny a les 17 hores

A2 – 8 de juny a les 17 hores

B1 – 2 de juny  a les 16 hores (cal ser a l’EOI a les 15.30 hores)

B2.1 – 9 de juny a les 16 hores

B2.2 – 12 de juny a les 16 hores (cal ser a l’EOI a les 15.30 hores)

A més, hi haurà una prova oral, per a la qual se us lliurarà convocatòria en el transcurs de la prova escrita.