Dates d’exàmens

DATES D’EXÀMENS FINALS – CURS 2020 – 2021

A1, A2 i B2.1 – 7 de juny a les 16 hores

 

B1 – 1 de juny  a les 16 hores (cal ser a l’EOI a les 15.30 hores)

 

B2.2 – 11 de juny a les 16 hores (cal ser a l’EOI a les 15.30 hores)

A més, hi haurà una prova oral, per a la qual se us lliurarà convocatòria en el transcurs de la prova escrita.