Dates d’exàmens

Calendar-96

 

 

EXÀMENS FINALS D’ALEMANY – CURS 2020-2021

A1 – 7 de juny a les 16 hores.

A2 – 8 de juny a les 16 hores

B1 – 3 de juny a les 16 hores (cal ser a l’EOI a  les 15.30 hores)

B2.1 – 8 de juny a les 16 hores

B2.2 – 14 de juny a les 16 hores (cal ser a l’EOI a les 15.30 hores)

A més, hi haurà una prova oral, la convocatòria per a la qual es lliurarà en el transcurs de la prova escrita.