Cursos d’estiu 2023

INFORMACIÓ GENERAL

 • Cursos intensius presencials de llengua instrumental. Els cursos de llengua instrumental tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic d’alguna destresa i el manteniment o perfeccionament d’un idioma.
 • Les classes es plantejaran amb un enfocament comunicatiu per fomentar l’adquisició i la pràctica de la llengua en situacions de la vida real.
 • Durada: 30 hores. No són equivalents als cursos ordinaris (130 hores). Assistir a aquests cursos no dona dret a accedir directament a l’EOI al setembre com a alumne/a oficial, ni a accedir al següent nivell.
 • Per poder-se matricular cal haver complert els 14 anys.

IDIOMES I NIVELLS OFERTATS*

 • Anglès B1 (Matrícula oberta: HEM OBERT UN SEGON GRUP!!!)
 • Anglès B2
 • Anglès C1
 • Àrab A1
 • Coreà A1
 • Japonès A1
 • Xinès A1

*L’escola es reserva el dret d’anul·lar els cursos abans d’iniciar les classes, si no s’arriba al mínim d’alumnat establert (entre 6 i 25 alumnes per grup). En aquest cas es retornarà l’import total de la matrícula.

DESCRIPCIÓ DELS CURSOS

 • Anglès B1, B2 i C1: Cursos de llengua instrumental per consolidar l’expressió oral del nivell.

Requisit: Per fer el curs B1, B2 o C1 cal acreditar un coneixement d’anglès equivalent al nivell escollit o estar-lo cursant. En cas de no poder acreditar el nivell, serà necessari fer el test de nivell.

 • Àrab A1, coreà A1, japonès A1 i xinès A1: Cursos de llengua instrumental d’iniciació a la llengua i la cultura de l’idioma. No cal tenir coneixements previs ni cal fer test de nivell.

DATES I HORARIS

Cursos especials de 30 hores: Del dimarts 4 al divendres 14 de juliol, de 9 a 12:20h.

PREU I MATRÍCULA

Preus

 • 190€ (175€ + 15€*)- Preu ordinari
 • 102,5€ (87,5€ + 15€*)- Preu amb bonificació 50% (Família nombrosa general o monoparental)
 • 15€*- Exempció (Família nombrosa especial, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes del terrorisme)

*15€ de gestió i recursos addicionals.

Caldrà pagar la matrícula en un termini de 48 hores després d’haver emplenat el formulari. L’ordre de pagament determinarà l’ordre de matrícula.

Termini
Des del dimarts 18 d’abril fins al divendres 29 de juny, a través d’aquest formulari. 

Documentació
Fotocòpia DNI, passaport o NIE
Documentació acreditativa de bonificacions i exempcions
Acreditació del nivell requerit, si escau (sinó caldrà fer el test de nivell).

Test de nivell
Si no es pot acreditar el nivell d’anglès, és necessari fer el test de nivell online. Per tenir accés al test de nivell online, primer cal emplenar el formulari  i pagar la matrícula. Un cop formalitzada la matrícula s’enviarà al correu facilitat l’enllaç per fer el test de nivell. (A partir del 25 d’abril).

 Anul·lació de la matrícula

 • A iniciativa de l’escola, si no s’arriba al mínim d’alumnat establert (entre 6 i 25 alumnes per grup), es retornarà l’import total de la matrícula.
 • A iniciativa de l’alumnat es reemborsarà l’import pagat menys les taxes en concepte de despeses administratives (15€), sempre que l’anul·lació es faci abans d’inici del curs. No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.

CERTIFICACIÓ

 • En acabar el curs es lliurarà un certificat d’aprofitament a l’alumnat que hagi assistit a un 80% de les classes i hagi tret profit del curs de forma satisfactòria.
 • S’ha sol·licitat el reconeixement d’aquests cursos com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació.
 • Algunes universitats reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

DADES DE CONTACTE
Per a qualsevol consulta: cursosespecials@eoiterrassa.cat

El web de lEOI Terrassa s’anirà actualitzant amb vacants i altres informacions fins al dia d’inici dels cursos.