Programa PIA+ 2020/21

 Tota la informació està publicada al web de la XTEC:

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/llengues/accions_llengues_estrangeres_curriculars/cursos-eoi-ioc/

El proper curs 2020-2021 desapareixerà per complet l’anterior Programa PIA i la seva modalitat MES. Així que, tots els alumnes que en formaven part hauran d’acollir-se al Programa PIA+ sota les característiques, requisits i condicions d’aquest programa. És a dir, qualsevol participant (antic o nou) haurà d’abonar les taxes o preus públics corresponents en el moment de fer la matrícula a l’EOI o a l’IOC, amb la possibilitat, sempre que es compleixin els requisits, de sol·licitar el retorn d’aquestes taxes si el participant obté la qualificació d’apte al final del curs 20-21.

Sol·licitud per al retorn de taxes dels cursos inclosos en el Programa PIA+ (EOI/IOC) o en les modalitats de l’anterior Programa PIA