Obertura del centre a partir del dia 1 de juny

  • El Departament d’Educació, seguint les orientacions i recomanacions del Departament de Salut i el PROCICAT, va publicar en data 20 de maig de 2020 les instruccions per a la reobertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada del confinament per la pandèmia de la Covid-19. 

A tal efecte, l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona ha previst la reobertura del centre, per tal que tant l’alumnat que finalitza etapa educativa,  A2, B1, B2.2, C1 i C2 (català), com els usuaris en general, puguin tenir una atenció presencial abans d’acabar el curs si així ho desitja, d’acord amb els termes que figuren a continuació:

  1. Per l’atenció tutorial presencial, els alumnes de A2, B1, B2.2, C1 i C2 (català) que vulguin fer una tutoria personalitzada hauran de sol·licitar cita prèvia mitjançant un formulari. Es citarà l’alumne dins d’unes franges establertes per tal de garantir la seguretat, i serà de 9.00 a 13.00 segons planificació establerta pel centre. Les cites prèvies es concediran des del dilluns dia 01 de juny a les 9.00 fins el divendres 05 de juny a les 11.00.
    • L’atenció tutorial presencial serà una orientació global i informativa. En cap cas, serà de resolució de dubtes lingüístics o de pràctica de continguts lectius. Aquesta atenció començarà el dia 8 de juny i finalitzarà el dia 16 de juny, que és quan acaben les activitats avaluatives.

2. Per l’atenció administrativa, donat que els tràmits es poden resoldre via telemàtica, en cas de necessitar assistència presencial, caldrà concertar cita prèvia mitjançant un formulari. Es citarà l’alumne dins d’unes franges establertes per tal de garantir la seguretat, i serà de 9 a 13h segons planificació establerta pel centre.

En tots els casos és obligatòria la cita prèvia mitjançant aquest formulari.

Serà obligatori portar la mascareta posada i el formulari de declaració responsable omplert i signat. Si no es reuneixen aquestes dues condicions, l’usuari no podrà ser atès.

Majors d’edat                   Menors d’edat 

Organització de l’acció educativa presencial. 

No es preveu acció educativa presencial perquè el curs lectiu en modalitat telemàtica finalitza el 2 de juny, data que ja es va allargar per la situació provocada pel confinament. La data inicial de finalització era el 18 de maig.

L’atenció personalitzada del professor amb l’alumnat  que ho sol·liciti es realitzarà fins el 16 de juny, últim dia per fer les tasques finals avaluatives.