Nota informativa: Taxes i preus públics Covid-19

Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19,  es prendran les mesures següents que afecten la matrícula de l’alumnat que no hagi superat l’avaluació del curs 2019-2020 i que per al curs 2020-2021 es vulgui matricular per segona o tercera vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma:

  • No es penalitzaran ni les taxes ni els preus públics per a la matrícula del curs 2020-2021.
  • No es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.