Mesures prevenció Covid19 – Test de nivell

Per realitzar el test de nivell els candidats hauran de:

  • Accedir a l’escola amb mascareta.
  • Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’aula.
  • Portar bolígraf per realitzar el test de nivell.

Cap candidat/a podrà accedir al centre si:

  • té una temperatura superior a 37,5ºC.
  • té alguns d’aquests símptomes: tos, dificultat per respirar, mal de coll, alteració del gust o de l’olfacte, vòmits o diarrees, mal de cap, malestar, calfreds, dolor muscular.
  • està en aïllament per ser positiu de Covid-19.
  • està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de Covid-19.
  • conviu amb una persona diagnosticada de Covid-19.
  • està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per Covid-19.