Convocatòria ordinària (proves lliures)

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell B2 del MECR
  • Nivell C1 del MECR

RESOLUCIÓ ENS/2036/2018, de 29 d’agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2018-2019, per a l’obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

Enllaç Clicant aquí: Inscripció, calendari, descripció, documentació, taxes, mostres, consulta de resultats, etc