Canvis lectius i avaluatius a causa del Covid-19

Benvolgudes i benvolguts alumnes, 

Esperem que us trobeu bé i igualment les vostres famílies i amics. El  desenvolupament del curs 2019-2020 ha resultat significativament diferent del previst: la situació acadèmica creada per la COVID-19 ha estat condicionada per la no presencialitat de l’alumnat i del professorat al centre. Per tant, és una situació no prevista a la programació que ha alterat tant el funcionament habitual com la temporització del curs. 

Recentment vam rebre les darreres instruccions del Departament d’Educació sobre el desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes davant la prolongació del període de confinament pel Covid19. 

Us volem transmetre aquestes indicacions adaptades al nostre centre. Ens organitzarem preveient que al final de curs ens trobarem en un escenari similar a l’actual que ens porta a haver de programar una avaluació final alternativa. 

Com a conseqüència, trobareu a continuació informació sobre la gestió acadèmica del  tercer trimestre d’aquest curs 2019-20 i l’avaluació final del curs. 

Activitat lectiva: 

L’activitat lectiva del 3r trimestre de tots els nivells i idiomes es farà telemàticament mitjançant activitats d’aprenentatge, tasques, projectes i/o tests en línia que determini el professorat. En tots els nivells les classes acabaran el 2 de juny, inclòs.

Avaluació final:

Pel que fa a l’avaluació final al nostre centre:

Als nivells A1, A2, B1.1 (nomès àrab i rus), B2.1 i C2.1, que NO finalitzen amb una prova de certificat, es continuarà, si ja estava establert des de principis de curs amb el sistema d’avaluació continuada per a l’obtenció d’una qualificació final. 

En els idiomes i nivells on no estava previst inicialment aquest sistema d’avaluació contínua, donat que no es podran organitzar proves finals presencials, s’adaptarà una avaluació en base als resultats assolits i tasques realitzades durant el primer i segon trimestre, i el tercer si calgués.   Les concrecions més específiques les donarà cada professor/a, que es posarà en contacte amb vosaltres amb aquesta informació abans del 6 de maig mitjançant les corresponents aules virtuals o sistemes alternatius de comunicació digital.

Pel que fa als nivells B1, B2.2, C1 i C2, que, en situació normal porten a una prova final de certificat, en la situació actual, i si aquesta es manté, no podem organitzar proves finals presencials. És per això que continuarem la docència en línia durant aquest tercer trimestre i, tenint en compte les dades d’avaluació que els docents han anat recollint durant el curs, el professorat proporcionarà una qualificació final. Si aquesta és “apte/a”, l’alumnat obtindrà la certificació corresponent. 

Igualment, en els casos en què el professorat no disposi de suficient informació del progrés de l’alumne/a, bé per manca d’assistència durant els dos primers trimestres, bé per manca de dades d’avaluació, cada idioma i nivell programarà activitats avaluatives fins el 16 de juny, que portaran a l’avaluació final. Cal posar-vos en contacte amb el vostre professor per rebre la informació sobre aquestes activitats

El 23 de juny es publicaran les qualificacions de final de curs mitjançant el web. 

Si més endavant les mesures de desconfinament decretades per les autoritats sanitàries permetessin les proves de certificació presencials, us n’informaríem. 

Tot esperant que continueu bé de salut, us emplacem a seguir aprenent la vostra llengua estrangera a distància amb la mateixa passió i positivisme que fèiem a les aules presencialment. 

Moltes gràcies pel vostre esforç i col·laboració, i molts ànims per aquests darrers mesos. 

Us aconsellem anar visitant el nostre web per mantenir-vos informats. 

Cordialment,

La direcció. 

EOI de Tarragona