Pla d’Impuls de l’Anglès (PIA)

NOVA NORMATIVA CURSOS PIA

INFORMACIÓ GENERAL

Quin dia comencen les classes dels cursos PIA: Curs 2018/19 El dia 26 de setembre pels grups A i el dia 27 de setembre pels grups B.

On s’imparteixen els cursos PIA: A l’EOI de Tarragona (Carrer Smith núm. 55, 43004 Tarragona)

Informació relativa al PIA: La EOI fa l’anivellament dels cursos i imparteix les classes, per encàrrec del Departament d’Ensenyament. Per tant, tota la resta d’informació (accés i requisits, acceptació de solicituds per participar-hi, continuïtat en els cursos, etc.) s’ha de consultar a la Secció de Formació de Professorat del Departament d’Ensenyament.

Gratuïtat de la matrícula: Gratuïtat matrícula (Curs 2018/19)

Normativa alumnat oficial: Els alumnes del Pla d’Impuls extensiu (cursos de setembre a juny), són alumnes oficials del centre i, per tant, tenen el dret i el deure d’estar informats de tots els processos que impliquen al nostre alumnat oficial (pre-inscripció i matrícula, data d’inici dels cursos, llibres de text, canvis d’horaris, normes administratives, proves finals, calendaris, etc.) Tota aquesta informació es pot trobar a les diferents seccions de la nostra web.

Llibre de text: Llibres de text dels cursos del Pla de l’Impuls de l’Anglès