Pla d’Impuls de l’Anglès (PIA)

 

  • CALENDARI DE MATRÍCULA D’ANTICS ALUMNES PIA –  Curs 2018/19

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes del Pla d’Impuls de l’Anglès, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona l’alumne haurà fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

 🙄 Novetatpagament on-line amb targeta (qualsevol entitat bancària) o per CaixaBankNow (només clients de La Caixa)

ALUMNES
Dilluns 2 de juliol ACCÉS AL NIVELL C1 ACCÉS A 4t i 5è
Alumnes de 5è del curs 2017-18 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 75-100 punts Alumnes 4t del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació d’APTE/A
Dimarts 3 de juliol Alumnes de 5è del curs 2017-18 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 65-74.99 punts Alumnes de 4t i 5è del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA  o NO PRESENTAT/DA
Dimecres 4 de juliol Alumnes de C1 del curs 2017-18  NO PRESENTAT/ADA, NO QUALIFICAT/ADA, NO APTE/A  o que van fer RENÚNCIA de matrícula Alumnes de 4t i 5è del curs 2017-18 que van fer RENÚNCIA de matrícula

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoitarragona.cat  on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Els alumnes repetidors hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic de segona matrícula. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2018-2019”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

 

 

  • CALENDARI DE MATRÍCULA DE NOUS ALUMNES PIA –  Curs 2018/19

Publicació del llistat d’admesos: S’envia un correu electrònic a tots els admesos convocant-los per fer la prova de nivell o acreditar.
Matrícula presencial a la secretaria de l’escola: 26 de setembre a partir de les 13h

  • CURSOS I PROFESSORAT – Curs 2018/19
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
4 19A Lluís F. Lázaro Dilluns i dimecres de 19 a 21h 20
5 17A Josep Súller Dilluns i dimecres de 17 a 19h 20
5 19B Vanesa Casares Dimarts i dijous de 19 a 21h 20
C1 18:30B José M. Alfonso Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 6

* D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament en l’aplicació de la 19a hora lectiva d’horari setmanal dels professors, les classes dels dilluns i dimarts seran de 2 h 30 m i les classes dels dimecres i dijous de 2 h 15 m. Els grups semipresencials sempre faran 2 h 30 m, independentment del dia de classe.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.

  • INFORMACIÓ GENERAL

Quin dia comencen les classes dels cursos PIA: Curs 2018/19 El dia 26 de setembre pels grups A i el dia 27 de setembre pels grups B.

On s’imparteixen els cursos PIA: A l’EOI de Tarragona (Carrer Smith núm. 55, 43004 Tarragona)

Informació relativa al PIA: La EOI fa l’anivellament dels cursos i imparteix les classes, per encàrrec del Departament d’Ensenyament. Per tant, tota la resta d’informació (accés i requisits, acceptació de solicituds per participar-hi, continuïtat en els cursos, etc.) s’ha de consultar a la Secció de Formació de Professorat del Departament d’Ensenyament.

Gratuïtat de la matrícula: Gratuïtat matrícula (Curs 2018/19)

Normativa alumnat oficial: Els alumnes del Pla d’Impuls extensiu (cursos de setembre a juny), són alumnes oficials del centre i, per tant, tenen el dret i el deure d’estar informats de tots els processos que impliquen al nostre alumnat oficial (pre-inscripció i matrícula, data d’inici dels cursos, llibres de text, canvis d’horaris, normes administratives, proves finals, calendaris, etc.) Tota aquesta informació es pot trobar a les diferents seccions de la nostra web.

Llibre de text: Llibres de text dels cursos del Pla de l’Impuls de l’Anglès