Preus matrícula curs: 2019-2020

Alumnat oficial a l’EOI de Sabadell durant el curs 2018-2019 i nou alumnat:

IMPORT MATRÍCULA 2019-2020

Nova nomenclatura del nivells:

1r:A1 / 2n:A2 / 3r:B1 / 4t:B2.1 / 5è:B2.2 / C1:C1

Nivells 1a matrícula 2a matrícula en el mateix nivell i idioma (inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat) 3a matrícula en el mateix nivell i idioma(Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat)
B1, B2.1. i B2.2.Sense bonificació ni exempció 316€ 401,80€ 544,80€
B1, B2.1. i B2.2.amb bonificació 173€ 215,90€ 287,40€
B1, B2.1. i B2.2.amb exempció 30€ 30€ 30€
A1, A2i C1Sense bonificacióni exempció 305€ 387,50€ 525€
A1, A2 i C1amb bonificació 167,50€ 208,75€ 277,50€
A1, A2 i C1amb exempció 30€ 30€ 30€

L’import de la matrícula a un curs inclou les taxes/preus públics corresponents i l’aportació complementària, aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Educació.

Només si teniu dret a bonificació o exempció, haureu de lliurar al centre la documentació justificativa abans de l’inici de les classes.