Matrícula antics alumnes 2021-22

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

MOLT IMPORTANT: comprova a l’àrea alumnat del nostre web a partir del 23 de juny que la qualificació del curs 2020-2021 és correcta. Assenyala a secretaria qualsevol problema o incidència abans de l’inici de la matrícula.

Destinataris: Alumnat oficial (que estava matriculat d’A1 a C1 a l’EOI Sabadell durant el 2020-2021, alumnat PIA+ inclòs).

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’EOI Sabadell l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

DATES DE MATRÍCULA DEL CURS 2021-2022

DIES

ALUMNAT

1 i 2 de juliol
 • Alumnat d’A1 a B2.2 (tots els idiomes excepte català) i de C2.1 (anglès) del curs 2020-2021 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària *
 • Alumnat de català, d’A1 a C1
3 i 4 de juliol
 • Alumnat d’A1 a B2.2 (tots els idiomes excepte català) i de C2.1 (anglès) del curs 2020-2021  que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent*
 • Alumnat de català, d’A1 a C1
5 i 6 de juliol
 • Alumnat d’A1 a C2.2 (anglès) del curs 2020-2021 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matricula.
 • Alumnat de català, d’A1 a C2

*Consulteu aquí els horaris per al curs 2021-22.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola, a l’àrea d’alumnat, on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Atenció!

L’EOI Sabadell oferirà el nivell C2.1 d’anglès el curs 21-22. Els alumnes aptes de C1 d’anglès que vulguin cursar el nivell C2.1 el curs 2021-22 han de fer una preinscripció telemàtica del 31 d’agost al 3 de setembre de 2021 segons la RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig.

Cliqueu aquí per obtenir tota la informació sobre el C2.1 d’anglès.

PAGAMENT

Consulteu aquí els preus i taxes de matrícula
Consulteu aquí les instruccions per fer el pagament

Teniu dues opcions:

 1. A través dels caixers automàtics de La Caixa amb el full que es genera en el moment de formalitzar la matrícula.
 2. Pagament en línia mitjançant l’enllaç a l’entitat bancària. 

Cal fer dos pagaments, corresponents a cada un dels dos codis de barres del resguard.

El termini per a fer el pagament és de 24 hores a partir de la formalització de la matrícula.

Atenció!

  • No cal portar el document de pagament al centre.
  • Només en cas d’haver al·legat una bonificació o exempció de la taxa o preu públic, durant el mes de juliol (o setembre, abans de l’inici de les classes) cal fer arribar al centre la documentació acreditativa en vigor, presencialment o per correu electrònic a secretaria@eoisabadell.cat. La manca d’acreditació donarà lloc a la baixa d’ofici i, per tant, a la pèrdua de la plaça.
  • L’alumne/a que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet.
  • Si hi ha alguna incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat haurà de posar-se en contacte amb la secretaria del centre mitjançant un correu electrònic a secretaria@eoisabadell.cat
  • Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i sempre que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

MATRÍCULA PRESENCIAL AL JULIOL

 • L’alumne/a que no es matriculi en línia de l’1 al 6 juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari.
 • Les incidència de matrícula es resoldran els dies 8 i 9 de juliol des de l’escola de 10.00 a 13.00 h. i de 16.00 a 19.00 h. Si heu tingut problemes per fer la matrícula o se t’ha oblidat, envia’ns un correu a secretaria@eoisabadell.cat amb les teves dades, el teu telèfon mòbil i ens posarem en contacte amb tu, en horari de secretaria, per fer la matrícula. Indica’ns al quina és la teva millor franja horària.

L’alumnat que no es matriculi al juliol haurà de preinscriure’s al setembre.

TRASLLATS DE MATRÍCULA

 • Després de formalitzar la matrícula, els alumnes poden demanar un trasllat a una altra escola els dies 12 i 13 de juliol. Descarrega’t aquí l’imprès de sol·licitud de trasllat.
 • Cal posar-se en contacte amb l’escola de destinació, la qual notificarà l’acceptació o la denegació del trasllat abans del 19 de juliol. Descarrega’t aquí el full de sol·licitud de trasllat cap a la nostra escola, l’EOI Sabadell.
 • En el moment del trasllat, caldrà aportar la documentació següent:
  • el full de pagament de la matrícula (escola d’origen)
  • fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Si hi ha reducció o exempció de matrícula, cal aportar la fotocòpia de documentació que acredita bonificació o exempció, com ara carnet de família nombrosa, monoparental, grau de discapacitat…
 • Si l’escola de destinació accepta la petició, tramitarà el trasllat d’expedient.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL (FER UN CURS PER TERCERA VEGADA)

 • L’alumne que hagi exhaurit el nombre de convocatòries per nivell pot presentar una sol·licitud de convocatòria addicional del 25 de juny al 5 de juliol a la secretaria del centre. 
 • L’escola podrà autoritzar una convocatòria per nivell  sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada. Per a més informació sobre repeticions clica aquí.
 • Els dies 13 i 14 de juliol de juliol, les persones que tinguin la convocatòria addicional autoritzada podran fer la matrícula a la secretaria del centre de 10.00 a 13.00 h. i de 16.00 a 19.00 h. 
 • En cas de no presentar la sol·licitud dins del termini, no es podrà fer la matrícula per al nou curs.