IMPORTANT: Informació d’inici de curs 2020-2021, aulari i professorat (informació 26/9/20)

INICI CLASSES:

Del 28 de setembre al 8 d’octubre (en funció de la modalitat del grup)*

*Els grups on no es pugui mantenir el distanciament mínim d’1,5 metres, es dividiran en dues meitats que faran les sessions presencials en dies alterns. Per exemple, per un grup de dilluns i dimecres, la meitat A vindrà cada dilluns i la meitat B, cada dimecres.

Per als grups semipresencials on no es pugui garantir aquest distanciament, l’assitència serà en setmanes alternes.

Consulteu el missatge que rebreu al vostre correu proporcionat a l’escola per saber el primer dia de classe presencial del vostre grup (comproveu que no l’heu rebut a la carpeta de correu brossa).

ORGANITZACIÓ DE LES CLASSES I PROTOCOL COVID A L’EOI SABADELL:

 • Organització de l’activitat lectiva: L’escola seguirà un model híbrid d’aprenentatge per a tots els grups. Aquest model incorpora eines i recursos TIC al procés d’ensenyament-aprenentatge presencial per tal de complementar-lo de forma constructiva i col·laborativa. La distribució de les sessions presencials i telemàtiques (sincròniques o asincròniques) es farà de la següent manera:

Els grups on no es pugui mantenir el distanciament mínim d’1,5 metres, es dividiran en dues meitats que faran les sessions presencials en dies alterns. Per exemple, per un grup de dilluns i dimecres, la meitat A vindrà cada dilluns i la meitat B, cada dimecres. Al llarg del cap de setmana, rebreu un correu per informar-vos del dia que heu de venir (comproveu que no l’heu rebut a la carpeta de correu brossa).

Consulteu aquest enllaç per saber el vostre professor/a i la vostra aula.

Tota la resta d’informació sobre l’organització del temps lectiu, llibres i altres recursos necessaris pel seguiment de la part telemàtica del curs, us la donarà vostre professor/a a l’inici de les classes. El professorat decidirà amb criteris pedagògics i organitzatius quin serà el pes de l’ensenyament sincrònic i/o l’asincrònic dins del bloc d’ensenyament telemàtic de cada grup.

 • Protocol covid de mesures de seguretat i prevenció:
  • La mascareta serà d’ús obligatori en tot moment dins l’edifici i, per tant, també durant les sessions de classe presencial.
  • Manteniu en tot moment el distanciament interpersonal mínim d’1,5 metres.
  • Dirigiu-vos directament a l’aula evitant aturar-vos en els espais compartits de trànsit (entrada, escales, distribuïdors…).
  • L’ús de gel hidroalcohòlic serà obligatori per accedir al centre i a l’aula, així com la neteja de les sabates a l’entrada de l’edifici.
  • Es garantirà la ventilació creuada dins les aules.
  • A l’aula cada alumne-a disposarà de material per higienitzar la seva taula i cadira al final de la classe.
  • Caldrà mantenir sempre les distàncies de seguretat a les escales, passadissos i lavabos. Es demana a tot l’alumnat de no quedar-se en els espais de pas més temps del necessari.
  • La capacitat dels ascensors queda limitada a dues persones, i tindran prioritat, com sempre, les persones amb mobilitat reduïda.
  • No es permet l’accés al centre de cap persona que tingui símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament o en període de quarantena domiciliària.
  • Serà obligatòria la presentació d’una declaració responsable que us proporcionarà el vostre professorat.

Gràcies per la vostra col·laboració.