Ets docent? T’interessa: Formació Professorat Programa PIA+ curs 2021-2022

El Programa PIA+ 2021-2022 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC. Es tracten de cursos oficials i extensius durant el curs acadèmic (no durant l’estiu) a les EOI i semestrals a l’IOC, en uns idiomes i nivells concrets:

  • nivells de 4t, 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa a les EOI
  • tots els nivells per a les llengües: alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès a les EOI
  • nivells de 3r, 4t i 5è per a la llengua anglesa a l’IOC
  • tots els nivells de la llengua alemanya que ofereix l’IOC

Sol·licitud de la devolució:

  • Podrà sol·licitar la devolució de l’import base de la matrícula el professorat que obtingui la qualificació d’APTE al final del curs o d’aprofitament, en el cas dels alumnes de matrícula d’actualització.
  • La devolució de la matrícula es gestionarà en finalitzar el curs acadèmic.
  • Es podrà sol·licitar la devolució de l’import base de matriculació només d’un idioma.
  • Al final del curs acadèmic, el procediment per a sol·licitar l’ajut s’informarà oportunament als participants que compleixin els requisits, hagin obtingut la qualificació d’apte/aprofitament del curs i hagin manifestat acollir-se al programa, en el moment de matriculació

Si sou professors en actiu de l’escola pública, concertada o municipal  i voleu participar en el programa PIA+, llegiu atentament la informació del Departament d’Educació (tercera pestanya PIA+ 2021-2022)

NOTA: l’alumnat acollit al program PIA+ durant aquest curs 20-21, que hagi obtingut la qualificació d’APTE/A, heu rebut un correu amb la informació per sol·licitar el retorn de les taxes.