NORMES D' ÚS DE L' ESPAI VIRTUAL MOODLE de l’EOI RIPOLL

 

Aquest document resumeix les condicions generals d'ús de l'Espai Virtual Moodle de l'EOI Ripoll L’escola garanteix el tractament adequat de les dades de l’alumnat participant. L'acceptació d'aquestes normes d'ús esdevé indispensable per mantenir l'accés i fer ús del servei. La vulneració o incompliment de la present normativa pot comportar la suspensió del compte d’usuari i de l’accés al servei.

 

1. Accés a l'Espai Virtual.

 

Ús correcte del nom i de la contrasenya. Per a accedir a l'Espai Virtual tots els membres disposen d'un nom d'usuari personal i d’una contrasenya secreta que hauran configurat personalment, tot seguint el manual de què disposen a la pàgina d’inici del servei Moodle ( http://agora-eoi.xtec.cat/eoiripoll/moodle ).

 

L'accés a l'Espai Virtual és personal i intransferible. L'usuari es compromet a mantenir en secret la seva identificació (contrasenya), essent responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer pugui dur a terme mitjançant aquesta identificació, sia amb el seu consentiment o per negligència. L'usuari es compromet a notificar a la Direcció, tan aviat com sigui possible, la pèrdua d'aquesta informació o l'accés no autoritzat per part de tercers. Igualment, l'usuari es compromet a no accedir, ni intentar accedir, a comptes de correu aliens ni als espais als quals no tingui accés pel seu perfil.

 

2. Bon ús de l 'Espai Virtual i respecte mutu entre usuaris.

 

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis de l'Espai Virtual d'una manera correcta, d'acord amb el que especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació no licita o lesiva de drets o interessos de tercers. Tot usuari de l'Espai Virtual es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones. Tot usuari de l'Espai Virtual es compromet a mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades que rebi i a no posar a disposició de tercers, amb la finalitat que sigui, dades obtingudes mitjançant llistes de distribució o per mitjà dels espais públics de l'Espai Virtual.

 

3. Us d’ imatges i fotografies.

 

S'aconsella els participants penjar una fotografia personal -mida carnet- que afavoreixi la coneixença entre tots els usuaris. Queda terminantment prohibit penjar-ne al lloc fotos o imatges que puguin ferir la sensibilitat o bé resultar ofensives (vid. Apartat 6).

 

4. Ús correcte dels serveis i recursos tecnològics.

 

Atès el caràcter de l'Espai Virtual, els serveis que s'hi presten s'utilitzaran únicament per a finalitats personals i no comercials. L'usuari es compromet a no utilitzar la bústia de correu ni els espais públics de l'Espai Virtual per a finalitats comercials o publicitàries, excepte al Fòrum d'intercanvi de material.

 

Igualment, l'usuari es compromet a no perjudicar -directa o indirectament- o a posar en perill el bon funcionament de l'Espai Virtual, els sistemes informàtics i els recursos tecnològics compartits que el configuren, així com a no interferir en la utilització correcta d'aquests sistemes i recursos per part dels altres.

 

 

 

 

5. Protecció de dades de caràcter personal.

 

L’EOI Ripoll garanteix la confidencialitat de les dades personals subministrades pels usuaris de l'Espai Virtual i l'adopció de les mesures de seguretat pertinents en les seves instal·lacions, equips, sistemes informàtics i fitxers, en compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

6. Responsabilitat per continguts, declaracions i conductes dels usuaris.

 

L'Espai Virtual, els seus administradors i la Direcció de l’EOI declinen qualsevol responsabilitat en relació amb les conductes individuals dels usuaris, sia mitjançant els espais públics o els privats, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin al fòrum de discussió que es posa a disposició dels usuaris d'acord amb el seu perfil. No obstant això, la Direcció de l'EOI Ripoll vetllarà pel compliment de la present Normativa d'ús i prendrà les mesures necessàries i adients per tal d’assegurar-ne el compliment.

 

L'accés a l'Espai Virtual i el seu ús comporten necessàriament l'acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquesta normativa. En cas d'incompliment, l’EOI Ripoll podrà denegar, retirar, suspendre o bloquejar l'accés a l'Espai Virtual i als serveis que s'hi presten. En aquest sentit, el criteri de la Direcció de l’EOI prevaldrà sobre qualsevol altre al respecte.


Last modified: Friday, 18 November 2016, 4:56 PM