Novetats matrícula – Reserva de places per al professorat i programa PIA +

Consulteu la informació directament al web del Departament

 

PROGRAMA PIA+ NOU PROFESSORAT

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat: PIA+ 2019-2020

El Programa PIA+ 2019-2020 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC per als nivells següents:

 • Nivells de 4rt, 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa a les EOI
 • Nivells de 3r, 4rt i 5è per a la llengua anglesa a l’IOC
 • Tots els nivells per a les llengües alemany, àrab, francès, italià, rus i xinès
Destinataris

Professorat en actiu de centres públics, municipals i privats concertats.

Requisits
 • Ser docent i estar en actiu en un centre públic, municipal o privat concertat
 • Disposar de correu xtec.
Procediment
 1. El professorat que ja és alumne/a d’EOI en els cursos i idiomes especificats anteriorment, a l’octubre cal identificar-se a la secretaria de l’EOI corresponent amb el carnet docent per tal de sol·licitar participar en el programa PIA+.
 2. El professorat que no és alumne/a d’una EOI o de l’IOC, cal que participi en el procés de preinscripció demanant plaça a l’EOI on vol estudiar o a l’IOC, si obté plaça cal que es matriculi i aboni les taxes o preus públics corresponents. Les condicions per obtenir plaça a una EOI, el calendari i el procediment seran els mateixos que per a qualsevol altra persona sol·licitant. En el cas de l’IOC consulteu la informació en el seu web.
 3. Per participar en el programa PIA + i sol·licitar l’ajut, el correu electrònic que s’ha de fer constar és el correu xtec i s’ha d’indicar que la persona sol·licita participar en el programa PIA+. La inscripció amb correu xtec identifica l’usuari com a docent i permetrà sol·licitar l’ajut en finalitzar el curs. El Departament d’Educació validarà aquesta informació abans d’iniciar el procediment de retorn de la matrícula.
 4. No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma en el mateix any acadèmic.
Sol·licitud de l’ajut
 • Podrà sol·licitar l’ajut el professorat que obtingui la qualificació d’apte.
 • El retorn de la matrícula es gestionarà en finalitzar el curs.
 • Es podrà sol·licitar el retorn de taxes de només un idioma.
 • El procediment per a sol·licitar l’ajut s’informarà oportunament en aquest mateix espai web.

Per a més informació sobre el Programa PIA+ dirigiu-vos a formació en Llengües Estrangeres del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat: formlle@xtec.cat
Per a informació sobre els cursos a les EOI adreceu-vos a l’EOI corresponent i sobre els cursos a l’IOC contacteu amb eoiinfo@ioc.cat.

PROFESSORAT QUE HA TINGUT LA CONDICIÓ PIA (EOI/IOC) O QUE HA GAUDIT DE RESERVA DE PALCES D’ALTRES LLENGÜES E EL CURS 2018-2019

ALUMNAT EOI (Cursos presencials)

El proper curs 2019-2020, el programa dels cursos a les EOI canviarà a una nova proposta que s’anomenarà PIA+.

L’alumnat que fins aquest curs 2018-2019 ha gaudit d’una plaça als Cursos extensius d’anglès per a professorat (PIA) o Reserva de places a cursos ordinaris per a professorat a les EOI (alemany, àrab, francès, italià, rus i xinès) i que ha obtingut la qualificació d’APTE/A a la convocatòria de juny 2019 mantindrà les condicions del programa i se li garantirà la gratuïtat i la continuïtat de l’aprenentatge de l’idioma. Aquest alumnat ha de seguir les instruccions de matriculació de l’alumnat ordinari atès que ja és alumne/a d’una EOI.

L’alumnat que fins aquest curs 2018-2019 ha tingut una plaça però per motiu de renúncia (dins el termini establert per l’EOI o fóra del termini), per abandonament o per no obtenir la qualificació d’apte al juny 2019, perdrà les condicions del programa. Aquest alumnat podrà acollir-se a les condicions del nou programa PIA+.

Per a qualsevol dubte, adreceu-vos a la secretaria de la vostra EOI.

ALUMNAT IOC (Cursos telemàtics)

L’alumnat que ha obtingut la qualificació d’APTE/A a la convocatòria de juny 2019 als programes Cursos extensius d’anglès per a professorat (IOC) mantindrà les condicions del programa, se li garantirà la gratuïtat i la continuïtat de l’aprenentatge de l’idioma.

Situacions que comporten la sortida del programa:

 • En cas d’abandonament.
 • Si s’obté la qualificació de NO APTE/A o NO PRESENTAT/DA o NO QUALIFICAT/DA al juny 2019.

Per a qualsevol dubte, adreceu-vos a eoiinfo@ioc.cat