Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

Us podeu inscriure per fer la prova del nivell B1 d’anglès i/o francès i la prova del nivell B2 d’anglès a l’EOI Ribera d’Ebre seguint aquest enllaç.

Podeu consultar tota la informació seguint aquest l’enllaç 

Calendari de la propera convocatòria ordinària:

  • Termini d’inscripció: del 2 de març (a partir de les 9 h) al 6 de març de 2020
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 9 de març de 2020 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 de març de 2020
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 27 de març de 2020
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 27 de març de 2020
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2020

Prova escrita:

Nivell B1 Anglès: 28 de maig de 2020

Nivell B1 Francès: 2 de juny de 2020

Nivell B2 Anglès: 5 de juny de 2020

La prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans.

Prova d’expressió i interacció oral: el dia d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita

Qualificacions provisionals: 23 de juny de 2020

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2020

Qualificacions definitives: 30 de juny de 2020.