Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats. Juny

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell B2 del MECR
  • Nivell C1 del MECR

Termini d’inscripció: al mes de març

Pagament taxa: al mes de març

Llista provisional d’admesos i exclosos: al mes de març

Data límit per comunicar errades en les dades personals: v

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos al mes de març

Llista definitiva d’admesos i exclosos: al mes de març

ENLLAÇ A TOTA LA INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT REFERENT A LES PROVES

Aneu a la barra d'eines