Matrícula de nous alumnes

Un cop acabada la preinscripció i triat els horaris, cal fer la matrícula al mateix aplicatiu.

Consulteu els llistats d’admesos per curs i idioma:

ANGLÈS:

Admesos 1r anglès (A1 AN)

Admesos 2n anglès (A2 AN)

Admesos 3r anglès (B1 AN)

Admesos 4t anglès (B2.1 AN)

Admesos 5è anglès (B2.2 AN)

FRANCÈS:

Admesos 1r francès (A1 FR)

Admesos 2n francès (A2 FR)

Admesos 3r francès (B1 FR)

LLISTES D’ESPERA:

LLISTA D’ESPERA 2n anglès (A2 AN)

LLISTA D’ESPERA 3r anglès (B1 AN)

Aquesta és una guia ràpida del procés de preinscripció i matrícula de nous alumnes.

INFORMACIONS IMPORTANTS

PREUS i TAXES DE MATRÍCULA 

Taxes i preus públics (enllaç).

Instruccions per fer el pagament (pdf).

NOTA IMPORTANT: Els llibres no estan inclosos en el pagament de la matrícula. Els alumnes els han d’adquirir pel seu compte.

COM EFECTUAR EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA:

El mateix aplicatiu de preinscripció proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2019-2020” que s’haurà de fer efectiu o bé per Caixabank Now (antiga Línia oberta) o bé als caixers automàtics de La Caixa, en el termini de 24h, a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

-En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, ho heu d’indicar a l’aplicatiu, triant les taxes o preus públics, segon escaigui:

ordinària/família nombrosa de categoria general o monoparental/exempts. També haureu d’aportar la documentació acreditativa al centre abans de l’inici de les classes.

 

Un cop fet l’ingrés, és molt important que us imprimiu el comprovant de pagament i que el guardeu com a resguard durant tot el curs.

Important:

Disposeu de 24h per fer el pagament de la matrícula. Si no es fa el pagament dins del termini, els codis de barres deixaran de ser efectius i haureu de repetir tot el procés. És possible que ja no disposeu de places al grup que havieu seleccionat.

Per qualsevol consulta o incidència feu un correu a l’escola:  e3010980@xtec.cat