Calendari de setembre i enllaç a l’APLICATIU de preinscripció

DIA Calendari de setembre
Del 2 al 5 Presentació telemàtica de sol·licituds: APLICATIU

de les 9h del 2 de setembre fins a les 15h del 5 de setembre de 2019.

Del 2 al 5 Lliurament presencial o mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció de certificats que permeten l’exempció del test de nivell, alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a A1 (primer)
5 Presentació presencial de sol·licituds:

de les 9.00 fins a les 14.00h del dia 5 de setembre de 2019.

6 Sorteig per a l’assignació de places de test de nivell si s’escau: APLICATIU

a les 10h (la consulta de resultats i la confirmació de tenir plaça per al test de nivell es pot fer a partir de les 18h a l’aplicació de preinscripció).

Del 9 al 13 Adjuntar documentació: APLICATIU

(certificats per exempció Test de nivell)

10 Test de Nivell 

a les 17.00 h (es pot començar de 17.00 a 19.00h). Durada  total  màxima:70 minuts.

12 Test de Nivell 

a les 17.00 h (es pot començar de 17.00 a 19.00h). Durada  total  màxima:70 minuts.

Del 16 al 18 RESULTAT Test Nivell: APLICATIU

Consulta de resultats de test de nivell i tria d’horari a l’aplicació de preinscripció: de les 12h del 16 de setembre de 2019 fins a les 13h del 18 de setembre de 2019.

18 Sorteig per a l’assignació de places: APLICATIU  

a les 14h (la consulta de resultats es pot fer a partir de les 18h a l’aplicació de preinscripció). El resultat de l’adjudicació de places pot ser Admès/esaLlista d’espera o Exclòs/a.

Del 18 al 20 Període de matrícula en línia dels alumnes d’admesos: APLICATIU

de les 18h del 18 de setembre fins a les 23:59 del 20 de setembre de 2019

23 INICI CURS Grups A (dilluns i dimecres)
24 INICI CURS Grups B (dimarts i dijous)
25 i 26

PRESENCIALMENT

A L’ESCOLA

MATRÍCULA ONLINE  NOUS ALUMNES en llista d’espera i llista d’exclosos (per motius d’horari i  doumentació ) APLICATIU o presencialment a l’escola.

PLACES VACANTS (persones no preinscrites) presencialment a l’escola.

Programa PIA i PIA PLUS per a professorat 

Des del 27

PRESENCIALMENT

A L’ESCOLA

Matrícula places vacants (persones no preinscrites): de les 10h a les 14h del 27 de setembre de 2019 presencialment a l’escola.

PRESENCIALMENT

A L’ESCOLA

Formalització de les matrícules d’actualització de coneixements. Les persones interessades en aquest tipus de matrícula han de presentar una instància a la secretaria de l’escola durant el més de juliol o setembre i no han de fer preinscripció.