Cursos d’estiu

Cursos intensius d’estiu – juliol 2024

Els cursos de llengua instrumental tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l’actualització lingüística o el perfeccionament de l’idioma. Tenen una durada mínima de 30 hores i màxima de 90.

L’EOI de Reus organitza els cursos d’estiu següents:

 • Curs d’iniciació al francès A1 part A
 • Curs d’iniciació a l’alemany A1 part A
 • Cursos d’anglès: A1 part B, A2 part A, B1 part A

Durada: 60 hores

Preu: 295€ + 1,25€ despeses bancàries

Dates: de l’1 al 19 de juliol

Horari: de 9:30h a 13:30h, de dilluns a divendres

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Del 3 al 14 de juny, ambdós inclosos. La preinscripció es pot fer presencialment o per correu electrònic, omplint el full de preinscripció.

PERÍODE DE MATRÍCULA

Del 25 al 28 de juny o fins a exhaurir places. Presencialment, de 10 a 13h a la secretaria del centre. Es matricularà per ordre d’arribada.

Documentació requerida per formalitzar la matrícula:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Full de preinscripció amb les vostres dades.
 • Fotocòpia del document acreditatiu del nivell, si escau.
 • Fotocòpia de la documentació que doni dret a la bonificació o exempció, si escau. Podeu consultar la informació oficial sobre exempcions i bonificacions de taxes del Departament d’Educació en aquest enllaç.

Observacions:

 • L’EOI de Reus es reserva el dret d’anul·lar un curs en cas que no s’arribi al mínim de matrícules.
 • No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne. Només es retornarà la matrícula si el curs s’anul·la.
 • Nombre de places limitades a 20 (l’assignació es farà per ordre de data de pagament).
 • Edat mínima 14 anys complerts abans del 31 de desembre de 2024.
 • Tots els cursos estan reconeguts com a formació permanent del professorat.
 • Els cursos estan subjectes a possibles canvis per causes de força major.

Mes informació al següent enllaç.