Convocatòria ordinària de proves de certificat (juny 2023)

NOMÉS PER A ALUMNAT LLIURE
El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del Marc europeu comú de referència per a les… Llegeix més»