Membres

Membres de l’associació d’alumnes i exalumnes:

President: Ferran Coma
Secretària: Imma Gamero
Tresorera: Mariia Myhal
Vocal: Montserrat Coll, Josep Perez Castanedo, Montserrat Pujol i Jesus Moreno