Membres

Membres de l’associació d’alumnes i exalumnes:

President: Joan Iborra
Secretària: Montserrat Pujol
Tresorera: Laia Carrera Riera
Vocal: Alicia Campo