Associació d’alumnes i exalumnes

L’Associació disposa d’aquest correu electrònic alumnat.eoiosona@gmail.com

El cost del carnet de soci/a de l’ AAEOIOSONA és de 30 euros pels alumnes oficials i de 45 € pels exalumnes del centre ja que també poden ser membres de l’associació abonant la quota.

Vegeu la Normativa concreta pels exalumnes

Els avantatges de ser soci de l’AAEOIOSONA són entre d’altres:

  • Classes de conversa.
  • Activitats culturals i/o tallers que es facin a l’escola durant el curs acadèmic.
  • Descompte en algunes botigues i establiments de Vic (Bar EL PORTAL, KRITIK, ÒPTICA DE L’AMBULATORI…) amb el carnet de soci. Recordeu que cal tenir el carnet d’estudiant amb el segell de l’Associació d’Alumnes per poder gaudir dels descomptes. Veure descomptes 2017-2018
  • Classe virtual Moodle com a espai d’estudi i aprenentatge (aquest servei només pels alumnes matriculats).
  • Servei de préstec de DVDs, llibres i revistes de la nostra biblioteca.