Associació d’alumnes i exalumnes

L’Associació disposa d’aquest correu electrònic alumnat.eoiosona@gmail.com

El cost del carnet de soci/a de l’ AAEOIOSONA és de 45 € pels exalumnes del centre ja que també poden ser membres de l’Associació abonant la quota.

Els avantatges de ser soci de l’AAEOIOSONA són entre d’altres:

  • Classes de conversa.
  • Activitats culturals i/o tallers que es facin a l’escola durant el curs acadèmic.
  • Servei de préstec de DVDs, llibres i revistes de la nostra biblioteca.