Associació d’alumnes i exalumnes

L’Associació disposa d’aquest correu electrònic alumnat.eoiosona@gmail.com

El cost del carnet de soci/a de l’ AAEOIOSONA és de 30 euros pels alumnes oficials i de 45 € pels exalumnes del centre ja que també poden ser membres de l’Associació abonant la quota.

Només es retornarà aquest import si:

  • l’alumnat oficial ha pagat la quota dels 30€ dues vegades perquè està matriculat als dos idiomes. En aquest cas, es retornarà una de les quotes.
  • l’alumne/a ha renunciat al curs oficial i ha sol·licitat devolució de taxa o preu públic de matrícula.

Vegeu la Normativa concreta pels exalumnes

Els avantatges de ser soci de l’AAEOIOSONA són entre d’altres:

  • Classes de conversa.
  • Activitats culturals i/o tallers que es facin a l’escola durant el curs acadèmic.
  • Classe virtual Moodle com a espai d’estudi i aprenentatge (aquest servei només pels alumnes matriculats).
  • Servei de préstec de DVDs, llibres i revistes de la nostra biblioteca.