ACTIVITATS CULTURALS 2022-2023

ACTIVITATS CULTURALS PER DEPARTAMENTS:

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

ACTIVITAT QUI QUÈ
LIMITLESS CONFIDENCE Caroline Dream Una proposta que ens empodera per aconseguir els nostres projectes i ens dona eines per confiar en nosaltres i en les nostres possibilitats.

URBAN GARDENING Karen Una activitat que ens dona la possibilitat de crear un hort i un jardí urbà per cultivar el nostre esperit també.

WATCH OUT, LEARNING APPROCHING! Clare La Clare, que ve d’Escòcia, ens ha parlat de la seva experiència amb el català. Quan aprenem una llengua, ens trobem amb alguns malentesos deguts a la llengua i està bé conèixer-los.

 

DEPARTAMENT DE FRANCÈS
ACTIVITAT QUI QUÈ
LA PHONÉTIQUE À TRAVERS LES CHANSONS Marie-Cécile Arguedas Una activitat pels grups de A1 a B1 per endinsar-se en el ritme, la melodia i la pronúncia de la llengua francesa a través de la cançó.

LE QUÉBEC: -TRADITIONS ET ACTIVITÉS-LA LANGUE

( visioconférence)

 Lucie Plamondon