C1

PREINSCRIPCIÓ NOU ALUMNAT de C1 d’ANGLÈS CURS 2017-18

REQUISITS D’ACCÉS

Poden accedir a aquests cursos les persones que han obtingut un dels dos certificats següents:

 1. certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent
 2. certificat equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’­­­­equivalències.

 

QUI HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

Totes les persones que vulguin cursar el nivell C1 durant el curs 2018-19:

 1. Alumnes d’EOI que hagin superat el certificat de nivell avançat a les convocatòries de febrer o juny de 2018.
 2. Alumnes de l’EOI Osona del curs escolar anterior que repeteixen, no es van presentar o van resultar no aptes, o van renunciar a la matrícula.
 3. Les persones que hagin superat el certificat de Nivell Avançat en les convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018.
 4. Les persones que tinguin un altre certificat equivalent al nivell B2.

QUAN

Les persones que vulguin estudiar el nivell C1 d’anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Osona han de fer una preinscripció. La preinscripció telemàtica del 3 al 6 de setembre ( fins a les 15h) o al centre el 6 de setembre ( fins a les 14h)

COM / ON

La preinscripció es fa de forma telemàtica i és un procés unificat per a totes les EOI catalanes:

Accés a la preinscripció telemàtica del C1.

Consulta de places vacants ( veure al setembre 2018)

És important recordar que el nom d’usuari i la contrasenya que heu fet servir en l’aplicatiu de preinscripció us faran falta més endavant per seguir el procés.

Si alguna persona interessada no disposa de connexió d’Internet, podrà venir a fer la preinscripció presencialment el dia 6 de setembre (de 9.30h a 14.00h) a la secretaria de la nostra escola. Recordeu que presencial tan sols vol dir que podeu fer servir els ordinadors de l’escola per fer la preinscripció.

Cal portar el DNI , NIE o PASSAPORT.

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA D’ORDRE D’ACCÉS I INSTRUCCIONS PER AL DIA DE LA PROVA

Cal que facin la prova per determinar l’ordre d’assignació de les places:

 • les persones que tenen el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018;
 • les persones que tenen un altre certificat equivalent al nivell B2.

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat de l’escola oficial d’idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, MECR del Consell d’Europa).

La prova consta de dues parts (es fan el mateix dia):

 1. Primera part (durada aproximada: 60 minuts)
  • Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)
  • Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules que cal triar entre dues opcions)
 2. Segona part (durada aproximada: 5 minuts)
  • Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors

CONVOCATÒRIES PEL TEST DE NIVELL I LA PROVA D’ORDRE D’ACCÈS DE C1 ( C1, només en el cas d’anglès)
DEPARTAMENT D’ANGLÈS: El test de nivell d’anglès es farà el dimecres dia 12 de setembre i haurà dues sessions ( podeu venir a qualsevol de les dues hores convocades): una a les 17h i una altra a les 19h. Si no podeu assistir-hi, poseu-vos en contacte amb l’escola ja sigui per mail eoiosona@xtec.cat o per telèfon 93 889 38 30. Es farà una part escrita i una part oral. La part escrita durarà 1 hora aproximadament.

Documentació que cal presentar el dia de la prova:

 • document d’identificació personal, que inclogui una fotografia, per demostrar la identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.
 • el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del MERC del Consell d’Europa.

Consulteu les mostres de les proves de nivell avançat aquí.

Assignació de places

Per assignar les places, les sol·licituds de preinscripció s’ordenen de la manera següent:

 1. Candidats ordenats segons la qualificació obtinguda al certificat de nivell avançat (aprovat en les convocatòries de febrer o juny del curs escolar anterior) o a la prova d’ordre d’accés.
 2. Alumnes repetidors del mateix centre, seguint l’ordre establert a partir del resultat del sorteig.
 3. Alumnes oficials del mateix centre amb situació de no presentat, no qualificat o que han renunciat a la matrícula, seguint l’ordre establert a partir del resultat del sorteig.

MATRÍCULA NOU ALUMNAT CURS 2018-19

El 19 de setembre es durà a terme l’assignació de places seguint l’ordre de la nota obtinguda a la prova d’ordre (en el cas dels candidats que han fet la prova) o al Certificat Avançat d’Anglès de les convocatòries corresponents a l’any 2018.

Els alumnes admesos es podran matricular telemàticament mitjançant l’aplicació informàtica a partir de les 18.00 hores del 19 de setembre i fins les 23.59 hores del 21 de setembre.