Informació biblioteca

Consulteu el funcionament i la normativa de la biblioteca. Cliqueu aquí.

Per consultar el catàleg de la biblioteca, feu click al logo:

 

 

 

Sol·liciteu el material per correu electrònic a biblioteca@eoiosona.cat especificant:

nom i cognoms; correu electrònic; curs i professor; títol, autor i format del material (llibre o DVD).