Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Osona es va inaugurar el setembre de 2003 per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns als adults i joves a partir dels 14 anys, que imparteix anglès de 2n a C1 i francès de 1r a 5è, en modalitat presencial.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure. A l’EOI Osona es duen a terme dues convocatòries: la convocatòria ordinària pel juny, en la qual s’examina del Nivell Intermedi B1 i B2 tant d’anglès com de francès en règim oficial i lliure i el Nivell Avançat C1 en anglès només en règim oficial; i la convocatòria extraordinària pel febrer, en la qual s’examina del Nivell Intermedi B2 d’anglès només en règim lliure.

Les normes que regulen els estudis de l’EOI Osona queden recollides a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig), la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa) i els decrets que les desenvolupen. El Decret 4/2009, de 13 de gener, estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, regula la implantació i el currículum del nivell C1 d’alemany, anglès i francès.

Per accedir a l’EOI Osona, cal fer una preinscripció telemàtica a principis de setembre. L’alumnat que vol accedir al C1 també ha de fer una preinscripció telemàtica. Si hi ha més demanda que oferta, es fa un sorteig. L’antic alumnat de 1r a 5è curs es matricula pel juliol, quan finalitza el curs escolar. Per a més informació, consulteu l’apartat de MATRÍCULA a la pàgina d’inici.

El preu de la matrícula varia en funció del curs: 275 € per 1r, 2n i C1; 286 € per 3r, 4t i 5è per a la primera matrícula als cursos oficials de setembre a juny. La segona matrícula al mateix curs és de 357,50 € o de 371,80 €, respectivament. Les taxes per a l’alumnat lliure que donen dret a l’examen de Nivell Intermedi B1 són de 75,35 €, les del Nivell Intermedi B2, de 92,85 € i les del Nivell Avançat C1, de 100 €. L’aportació voluntària a l’Associació d’Alumnes és de 30 € i ens permet gaudir de classes de conversa, del servei Moodle, la connexió wi-fi, del fons bibliogràfic, de material suplementari a l’aula i de descomptes en alguns establiments de Vic.

L’Associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de l’EOI Osona juntament amb l’equip docent organitza activitats culturals i xerrades en els dos idiomes impartits a l’Escola. En ocasions, l’Ajuntament de Vic també hi col·labora i s’obren a tothom que hi estigui interessat.

Els serveis i equipaments que ofereix l’EOI Osona són: wi-fi a tot el centre, ascensor, biblioteca virtual amb servei de préstec i aules equipades, així com accessos per a persones amb mobilitat reduïda. En el mateix edifici s’ubica l’aula d’autoaprenentatge de l’Ajuntament de Vic, que és oberta al públic i es pot utilitzar com a aula d’estudi, amb ordinadors i professionals que ofereixen assessorament personalitzat en l’aprenentatge del català, anglès i francès.

Més informació