Equip directiu

Directora
Sandra Ipsum
Horari d’atenció: Dimarts de 12 a 13 h

Cap d’estudis
Isabel Amet
Horari d’atenció: Dimecres de 12 a 13 h
(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Secretària
Marta Lorem
Horari d’atenció: Dijous de 12 a 13 h
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)