Organigrama

Equip directiu:

NOM CÀRREC HORARI D’ATENCIÓ CONTACTE
Vanesa Campillejo Directora Dilluns d’11.00 a 12.00h. vcampill@xtec.cat
Eva Machio Secretària Dimarts d’11.00 a 12.00h. emachio@xtec.cat