Nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI d’Olot/Ripoll. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats. Informació sobre la preinscripció.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI d’Olot.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • A2, B1, B2.1, B2.2 o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial ha de portar una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica del 31 d’agost al 3 de setembre fins a les 14.00h de 2021, ambdós inclosos.
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) el 3 de setembre de 9.30h a 14h

Proves de nivell – Pendent d’actualitzar pel Curs 2021-2022

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova
 3. El dia 4 de setembre 2020 s’haurà de consultar a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) si ha estat admès per a fer el test de nivell i en cas afirmatiu consultar quin dia i quina hora es fa el test a l’Escola (consulta document adjunt). Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places
 4. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció
 5. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral
 6. El dia 16 de setembre de 2020 es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell i si ha obtingut plaça

MATRÍCULA

 • Del 16 a partir de les 20.00h al 18 de setembre fins les 23.59h de 2020: Matrícula ONLINE i posterior pagament per ServiCaixa o ONLINE en un termini de 24h
 • 22 i 23 de setembre de 2020: Matrícula en línia d’alumnes en llista d’espera, clica aquí
 • 24 de setembre de 2020 a partir de les 12.00h: Publicació de places lliures i dates de matrícula al WEB de l’Escola

Per més informació, clica aquí.

TAXES

PREUS PÚBLICS PER A A1, A2 i C1 (Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març) (segons Ordre EDU/114/2021, de 25 de maig)
+info

Curs 2020-2021

 • Matrícula oficial: 275,00€ + 30,00€*
 • Matrícula oficial repetidors: 357,50€ + 30,00€* (no aptes, no presentats, no qualificats)
 • Matrícula repetidors 2a vegada: 495,00€ + 30,00€*
 • Inscripció en règim lliure: Nivell C1 74,95€
 • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial: 50% de descompte + 30,00€*
 • Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta + 30,00€*
 • Consultar altres bonificacions i exempcions

TAXES OFICIALS PER A B1, B2.1 i B2.2 (Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març)
+info

Curs 2020-2021

 • Matrícula oficial: 286,00€ + 30,00€*
 • Matrícula oficial repetidors: 371,80€ + 30,00€* (no aptes, no presentats, no qualificats)
 • Matrícula repetidors 2a vegada: 514,80€ + 30,00€*
 • Inscripció en règim lliure: N. Intermedi B1 75,35€ | N. Avançat B2 92,35€
 • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial: 50% de descompte + 30,00€*
 • Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta + 30,00€*
 • Consultar altres bonificacions i exempcions

*El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes

Programa PIA+ per a professorat

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat: PIA+ 2020-2021 i 2021-2022, info clica aquí