Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

Normes i procediment abreujat

 1. Hi ha una preinscripció obligatòria (el candidat o candidata es pot preinscriure d’A1 o d’un nivell superior). Informació sobre la preinscripció.
 2. Per accedir a un curs superior a A1 cal:
  • preinscriure’s a test de nivell (el nombre de places per fer el test de nivell és limitat i s’hi accedeix per un sorteig previ).
  • o preinscriure’s a un nivell determinat perquè
   • es té un curs o certificat d’una EOI aprovat
   • es té una equivalència reconeguda a la taula que es publica abans de la matrícula. Veure enllaç aquí (pàgina 4).
   • es té el títol de batxillerat (només per a la llengua que s’hagi cursat com a 1a llengua estrangera), que habilita per accedir a 3r curs.
 3. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Taxes

PREUS PÚBLICS PER A A1, A2 i C1 (Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març) (segons Ordre EDU/114/2021, de 25 de maig)

+info

Curs 2020-2021

 • Matrícula oficial: 275,00€ + 30,00€*
 • Matrícula oficial repetidors: 357,50€ + 30,00€* (no aptes, no presentats, no qualificats)
 • Matrícula repetidors 2a vegada: 495,00€ + 30,00€*
 • Inscripció en règim lliure: Nivell C1 74,95€
 • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial: 50% de descompte + 30,00€*
 • Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta + 30,00€*
 • Consultar altres bonificacions i exempcions

TAXES OFICIALS PER A B1, B2.1 i B2.2 (Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març)
+info

Curs 2020-2021

 • Matrícula oficial: 286,00€ + 30,00€*
 • Matrícula oficial repetidors: 371,80€ + 30,00€* (no aptes, no presentats, no qualificats)
 • Matrícula repetidors 2a vegada: 514,80€ + 30,00€*
 • Inscripció en règim lliure: N. Intermedi B1 75,35€ | N. Avançat B2 92,35€
 • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial: 50% de descompte + 30,00€*
 • Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta + 30,00€*
 • Consultar altres bonificacions i exempcions

*El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes

 

Programa PIA+ per a professorat

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat: PIA+ 2020-2021, info clica aquí